EN DECONTRUCCIÓ I

Ciment, ferro, fusta, paper pintat i pàtines de silicat.

78x76x35 cm

EN DECONTRUCCIÓ I

Ciment, ferro, fusta, paper pintat i pàtines de silicat. 78x76x35 cm