DECONTRUCCIÓ III

Ciment, ferro, fusta, paper pintat i pàtines de Silicat.

66x57x35 cm

DECONTRUCCIÓ III

Ciment, ferro, fusta, paper pintat i pàtines de Silicat. 66x57x35 cm