DECONTRUCCIÓ V

Ciment, ferro, fusta, ceràmica, paper pintat i pàtines de silicat.

66x67x33 cm

DECONTRUCCIÓ V

Ciment, ferro, fusta, ceràmica, paper pintat i pàtines de silicat. 66x67x33 cm