DECONTRUCCIÓ VI

Ciment, ferro, fusta, ceràmica, paper pintat i pàtines de silicat.

56x58x36 cm

DECONTRUCCIÓ VI

Ciment, ferro, fusta, ceràmica, paper pintat i pàtines de silicat. 56x58x36 cm