DECONTRUCCIÓ VII

Ciment, ferro, fusta, ceràmica, paper pintat i pàtines de silicat.

62x56x35 cm

DECONTRUCCIÓ VII

Ciment, ferro, fusta, ceràmica, paper pintat i pàtines de silicat. 62x56x35 cm